فرم مکانیزه ارزیابی رضایت و دریافت نظرات و شکایات مشتريان

 مشتري گرامی:
با تشکر از شما به جهت خرید محصولات این شرکت، خواهشمند است ما را از نظریات خود درباره محصول و خدمات ارائه شده مطلع فرمائید. این اطمینان را می دهیم که نظرات شما براي ما بسیار اهمیت داشته و از آنها در برنامه هاي حال و آینده خود استفاده خواهیم نمود.
 نام شرکت/شخص خریدار :  *
شرح و مقدار سفارش :  *
 
 ردیف  موضوع وضعیت
 1  قیمت محصولات این شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
 2  عملکرد واحد فروش در مقایسه با شرکتهاي مشابه را چگونه ارزیابی می کنید؟ عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
 3  میزان رضایت شما از انعطاف پذیري شرکت در خصوص زمان و نحوه تحویل محصول چقدر است؟ عالی خیلی خوب
خوب متوسط ضعیف
 4  میزان رضایت شما از سرعت انجام کار در دفاتر فروش چقدر است؟ عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
 5  درصورت نیاز به ارتباط با مسئولین فروش, میزان دسترسی شما به آنها چگونه است؟
عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
 6  میزان رضایت شما از نحوه رسیدگی به پیشنهادات و انتقادات از سوي شرکت چقدر است؟  عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
 7  میزان رضایت شما از نحوه برخورد و رفتار مسئولین و کارکنان واحد فروش چقدر است؟ عالی خیلی خوب
 
خوب متوسط ضعیف
8  آیا به دیگران خرید از محصولات پتروشیمی کرمانشاه را توصیه می کنید؟ بلی  خیر
9  آیا انعطاف پذیري واحد فروش در ارائه خدمات بسته بندي و دریافت محصول انتظارات شما را برآوده می کند؟ بلی  خیر
10  آیا نیازهاي شما در مورد چاپ روي کیسه و سایر درخواست هاي مشابه برآورده می شود؟ بلی  خیر 
توضیحات / نظرات / پیشنهادات / شکایات (ویا هرگونه نقد عملکرد این شرکت) :


لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*