عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش خودرو) شماره ٠٣/٩٥
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد - باختر
  تاريخ انتشار :1395/06/06
  آخرين مهلت :1395/06/13
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد تعدادی از اقلام ضایعاتی و کالاهای مازاد بر نیاز خود شامل دو دستگاه خودروی نیسان پیشرو را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شركت در مزايده، بازدید از اقلام و دریافت برگ ارائه پیشنهاد قیمت به مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه از ساعت 14 لغایت 16 به محل این شرکت واقع در کرمانشاه، کیلومتر 4 جاده هرسین، کیلومتر 3 کمربندی شهید شفیعی واحد تدارکات کالا مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08331272271 تماس حاصل نمایند. 1. قابل ذكر است كه دستگاه مزايده گذار در قبول يا رد پيشنهادهاي واصله مختار مي باشد. 2. اولويت با شركت كنندگاني است كه براي تمامي آيتم ها پيشنهاد ارائه نمايند. 3. در صورتيكه در انتقال سند خودروها مشكلي ايجاد شود صرفا وجوه دريافتي از برنده مسترد خواهد شد.

<< بازگشت به ليست مناقصات