عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده شماره ١/٩١
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد و باختر
  تاريخ انتشار :1391/07/06
  آخرين مهلت :1391/07/15
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در نظر دارد مطابق لیست زیر مقادیری محصول اوره ضایعاتی (DUST ، درجه 1 و درجه 2) موجود در مجتمع را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اطلاع از شرایط شرکت درمزایده ، بازدید از اقلام و دریافت برگ ارائه پیشنهاد به مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه از ساعت 15 لغایت 17 یکی از روزهای شنبه 8/7/91 لغایت شنبه 15/7/91 به محل این مجتمع واقع در شهرستان کرمانشاه ، کیلومتر 4 جاده هرسین ، کیلومتر 3 جاده کمربندی شهید شفیعی واحد تدارکات کالا مراجعه نمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08323272157 و 08323272195 تماس حاصل نمایند.

<< بازگشت به ليست مناقصات