عنوان مزایده :آگهي دعوت به مزايده شماره 2/91
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنياي اقتصاد و باختر
  تاريخ انتشار :1391/10/21
  آخرين مهلت :1391/11/2
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه در نظر دارد مطابق ليست زير مقاديري محصول اوره ضايعاتي ( DUST، درجه 1 و درجه 2 ) موجود در مجتمع را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند؛ متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت اطلاع از شرايط شركت در مزايده، بازديد از اقلام و دريافت برگ ارائه پيشنهاد به مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي در روزنامه از ساعت 15 الي 17 به محل اين مجتمع واقع در شهرستان كرمانشاه، كيلومتر 4 جاده هرسين، كيلومتر 3 جاده كمربندي شهيد شفيعي، واحد تداركات كالا، مراجعه نمايند و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 08323272157 و 08323272195 تماس حاصل نمايند. 1. اوره DAST (پودر اوره) – مقدار: 110 تن – محل تحويل: انبار محصول مجتمع 2. اوره شكسته و نامرغوب درجه 1 – مقدار: 100 تن - محل تحويل: انبار محصول مجتمع 3. اوره شكسته و نامرغوب درجه 2 – مقدار: 110 تن - محل تحويل: انبار محصول مجتمع

<< بازگشت به ليست مناقصات