عنوان مزایده :آگهی دعوت به مزایده عمومی(فروش کود اوره گرانول)شماره 15/04-94
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394/03/16
  آخرين مهلت :1394/03/23
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه در نظر دارد مقداري كود اوره گرانول را با مشخصات و شرايط ذيل از طريق مزايده و بصورت FOB uعسلويه بفروش برساند. لذا خواهشمند است در صورت تمايل، پيشنهاد خود را حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه به تاريخ 1394/03/23 ، به آدرس های ايميل ذیل ارسال فرمایید: k.mousavi@kpic.ir, a.r.ashtari34@gmail.com ***(به جدول ذیل رجوع شود)*** تبصره 1: مقتضي است خريدار ظرف مدت حداكثر سه روز پس از دريافت پيش فاكتور نسبت به واريز مبلغ 20% پیش پرداخت، اقدام نمايد. در غير اينصورت، مزايده به پیشنهاد دهنده ديگر واگذار خواهد گرديد. تبصره 2: 80% باقيمانده، مي بايست قبل از تکمیل شدن بارگیری دركشتي به حساب فروشنده واريز گردد. در غير اين صورت، از آزاد شدن کشتی خودداري خواهد گرديد. تبصره 3: مبالغ محموله می بایست به حساب ارزی فروشنده در بانک های خارجی که متعاقبا اعلام خواهد گرديد، واریز گردد. تبصره 4: شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه حداكثر تلاش خود جهت تأمين كود سفارش شده بر اساس موجودي خواهد نمود و اين شركت در قبول يا رد هر يك از پيشنهادهاي ارائه شده و یا ابطال نتیجه مزایده در صورت صلاحديد، اختيار تام دارد.

<< بازگشت به ليست مناقصات