عنوان مناقصه :آگهي شناسايي پيمانكار جهت اجراي پروژه بازيافت گاز پرچ واحد آمونياك به صورت EPC
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد و باختر
  تاريخ انتشار :1394/10/07
  آخرين مهلت :1394/10/21
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي : آگهي شناسايي پيمانكار جهت اجراي پروژه بازيافت گاز پرچ واحد آمونياك به صورت EPC ******************************************* پتروشيمي كرمانشاه در نظر دارد به منظور افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي، كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي واحدها، اقدام به بازيافت گاز پرچ واحد آمونياك نمايد. لذا بدين وسيله از شركت هاي با سابقه تخصصي كافي در انجام پروژهاي صنعت پتروشيمي دعوت مي نمايد تا ضمن ارسال سوابق كاري مرتبط با پروژه مذكوردر واحدهاي اوره و آمونياك، آمادگي خود را جهت شركت در اين مناقصه به صورت كتبي حداكثر تا روز دوشنبه مورخ 1342/10/21 از طريق پست پيشتاز و با ذكر عنوان آگهي به صندوق پستي 1354-67155 ارسال فرمايند. لازم به ذكر است كه شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه نسبت به دعوت يا عدم دعوت پيمانكاران جهت انجام مناقصه اختيار تام داشته و با صلاحديد اين شركت صورت مي پذيرد؛ همچنين پيمانكاران محترم مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر در مورد موضوع مناقصه با شماره 08331272927 واحد مهندسي فرآيند تماس حاصل فرماييد. ************************************************** روابط عمومي شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه

<< بازگشت به ليست مناقصات