عنوان مناقصه :آگهي فراخوان عمومی شناسايي پيمانكار طراحي مهندسی پايه و تفصیلی، تداركات، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازي تصفيه خانه فاضلاب
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :جام جم - باختر
  تاريخ انتشار :1396/08/15
  آخرين مهلت :1396/08/30
  شماره صفحه روزنامه :23
  متن آگهي :شرح آگهي پيشنهادي: *************************************************** عنوان: آگهي فراخوان عمومي شناسايي پيمانكار طراحي مهندسی پايه و تفصیلی، تداركات، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازي تصفيه خانه فاضلاب *************************************************** شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه در نظر دارد نسبت به شناسايي پیمانکار طراحی مهندسي پايه و تفصیلی، تدارکات و ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تصفیه خانه فاضلاب، به منظور بازگرداني پسابها به چرخه مصرف آب صنعتي، اقدام نمايد. لذا از کلیه واجدین شرایط که دارای مجوز و رتبه مربوطه از سازمان‌ها و مراجع ذی‌صلاح باشند، دعوت به عمل می‌آید سوابق کاری و مستندات مربوطه را (به ترتیب مراحل فوق و به صورت مجزا) تا مدت 15 روز از تاریخ درج آگهی به نشانی: كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، پلاك 535، صندوق پستي 1354-67155 ، اداره امور حقوقي و پيمانها و برآورد ارسال نمایند. لازم به ذكر است كه شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه نسبت به دعوت يا عدم دعوت پيمانكاران جهت انجام مناقصه اختيار تام داشته و با صلاحديد اين شركت صورت مي پذيرد؛ همچنين پيمانكاران محترم مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر در مورد موضوع مناقصه(شرایط كلي جريانهاي پساب مجتمع) به وب سايت رسمي شركت به آدرس: www.kpic.ir (بخش مناقصه) مراجعه و یا با شماره تلفن 08331272184 تماس حاصل فرمایند. *************************************************** شرح كلي جريانهاي پساب مجتمع: *************************************************** 1. فاضلاب بهداشتي با مقدار تقريبي 10 مترمكعب بر ساعت: از آب خروجي دستشويي‌ها، حمام‌ها، آشپزخانه‌ها و آبدارخانه‌هاي بخش‌هاي صنعتي و غيرصنعتي و تجمع آن در يك لوپ بسته بوجود مي‌آيد در حال حاضر تصفيه خانه بهداشتي براي اين منظور موجود و درحال بهره‌برداري مي‌باشد. *************************************************** 2. آب‌هاي با پتانسيل آلودگي روغني با مقدار تقريبي 8 مترمكعب بر ساعت: در حال حاضر، آب‌هاي حاصل از شستشو و ريزش نزولات آسماني در محوطه تجهيزات و تأسيسات صنعتي، درين‌ آب‌هاي فرآيندي با پتانسيل آلودگي روغن، اوره يا آمونياك كه در حال حاضر به سمپ جداسازي پساب روغني هدايت مي‌شود. *************************************************** 3. فاضلاب شيميايي با مقدار تقريبي 15 مترمكعب بر ساعت: اساساً شامل جريان‌هاي دورريز واحد توليد آب‌هاي پوليش و DM، پكيج‌هاي تزريق مواد شيميايي برج‌هاي خنك‌كننده، دورريز شيرآهك، اسيدسولفوريك و كلروفريك و آب ژاول از دوزينگ تصفيه آب، درين مواد شيميايي مصرفي بويلرهاي واحد نيروگاه، درين‌هاي مواد شيميايي واحدهاي آمونياك شامل درين مواد شيميايي تزريقي به بويلر، آمين‌‌ها (aMDEA, MEA)، سودا-اش، فاضلاب شيميايي آزمايشگاه و درين‌هاي شيميايي واحد اوره مي‌باشد. بخش توليد آب واحد يوتيليتي مجهز به سمپ‌هاي خنثي‌سازي است و پساب‌هاي شيميايي ساير واحدها نيز در اين بخش خنثي‌سازي مي‌شود و در حال حاضر به پوند تبخير هدايت مي‌گردد. *************************************************** 4. آب بلودان برج خنك‌كننده با مقدار تقريبي 50 تا 70 مترمكعب برساعت: آب دورريز حوضچه كولينگ كه مطابق طراحي اوليه به شبكه فاضلاب تميز هدايت مي‌شود. *************************************************** 5. آب دورريز آمونياك/ اوره: لطفاً مراجعه شود به بخش آب‌هاي با پتانسيل آلودگي روغن *************************************************** 6. فاضلاب تميز: جريان درين آب‌هاي بدون آلودگي شيميايي غيرمجاز، شامل آب درين دي‌اريتورها، دورريز برج‌هاي خنك‌كننده و خروجي استريپر آمونياك پساب كه در حال حاضر به سمپ‌هاي تعادل‌سازي هدايت مي‌شود. *************************************************** 7. آب كانال‌هاي سطحي در سراسر مجتمع: در حال حاضر اين جريان‌ها به سمپ جمع‌آوري شده براي اين منظور و از آنجا به سمپ تعادل‌سازي منتقل مي‌شود.

<< بازگشت به ليست مناقصات