عنوان مناقصه :آگهي شناسايي پيمانكار جهت تهیه کیسه های دولایه پلی پروپیلن
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد-باختر
  تاريخ انتشار :1392/09/24
  آخرين مهلت :1392/10/01
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :توضیحات: جمع کل تعداد کیسه ها جهت تهیه، 3,000,000 تخته می باشد./

<< بازگشت به ليست مناقصات