فراخوان پروژه پژوهشی (1)

 

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پتروشیمی و نیز مراکز پژوهشی دعوت بعمل می آورد تا در خصوص انجام پروژه:

«ارزیابی مهندسی بخش گرانول سازی واحد اوره و ارائه راه‌ کارهای اصلاحی با هدف افزایش مدت زمان بین دوره‌ های شستشوی متوالی دستگاه گرانولاتور»

درخواست همکاری خود را جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و شرح خدمات مورد نیاز به آدرس: RIC@kpic.ir ارسال نمایند.