شرايط فروش وتحويل محصول نهايي

 

1)شرايط فروش:

 

شرايط فروش جهت مصارف داخل كشور :

الف) فروش مطابق قرارداد با شركت خدمات حمايتي كشاورزي

ب) فروش از طريق بورس كالا

 

شرايط فروش جهت مصارف خارج از كشور(صادرات) :

الف) فروش از طريق برگزاري مزايده بين المللي بر روي وب سايت رسمي شركت .

ب) مزايده محدود بين شركت هاي حقوقي واشخاص حقيقي معتبر و متقاضي خريد محصول كه از طريق پست الكترونيك، نمابر و يا مراجعه حضوري درخواست خود را جهت خريد محصولات به امور بازرگاني اعلام مي دارند.

 

2)شرايط تحويل :

 

الف) تحويل درب كارخانه(EX-Work)

در اين شيوه اوره گرانول در كيسه هاي دولايه پروپيلن با وزن 50 كيلوگرم وكيسه هاي بيگ بگ با وزن 1 تن تحويل مشتري خواهد شد.

 

ب) تحويل در بنادر جنوب كشور(FOB)

  • تحويل در بندر امام خميني با حداقل خريد 20000 تن كه در اين صورت بارگيري كود اوره فله در كشتي توسط سيستم مكانيزه(Belt & Ship Loader) وبا حداقل بارگيري 4000 تن در روز انجام مي شود.
  • تحويل در بندرعباس به صورت كيسه هاي 50 كيلويي ويا كيسه هاي بيگ بگ 1 تني امكان پذير مي باشد./