معرفی و تاریخچه

 

رشد جمعیت خصوصاً درسال هاي پس از پیروزي انقلاب اسلامی درایران منجر به افزایش مصرف محصولات کشاورزي گردیده که این موضوع زمینه نیاز به کودهاي شیمیایی را افزایش داده است.

به دلیل وجود منابع سرشار گاز و داشتن نیروهاي مجرب و متخصص، رشد صنایع پتروشیمی در سال هاي اخیر چشمگیر بوده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم به گسترش بیش از پیش صنعت پتروشیمی در ایران را دارد.

مجتمع تولید آمونیاك و اوره كرمانشاه به منظور تأمین کود شیمیایی موردنیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار در غرب کشور تأسیس شده است. احداث این پروژه علاوه بر تأمین کود شیمیایی مورد نیاز، در امر ایجاد اشتغال در منطقه ، گسترش توان فنی استان و ارتقاي دانش متخصصین منطقه نقش بسزایی دارد.

پس از جنگ تحمیلی با توجه به اثرات جنگ بر اقتصاد استان کرمانشاه، تعدادي از اعضاي اتاق بازرگانی کرمانشاه براي بهبود وضعیت اقتصادي استان، راه هاي مختلفی را بررسی نموده و ضرورت تاسیس کارخانجات تولیدي جهت گسترش فعالیت هاي اقتصادي در دستور کار قرارگرفت.

باتوجه به نیاز استان کرمانشاه و استان هاي همجوار به کود شیمیایی ، احداث کارخانه تولید کود شیمیایی مورد تصویب قرار گرفت و براي تحقق این هدف ، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در سال 1375 به ثبت رسید.

در سال 1379 پذیره نویسی به صورت گسترده توسط شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه انجام گرفت . سپس هیئت مدیره شرکت روش مشارکت با دولت را بررسی نموده و با توجه به ضرورت احداث صنعت پتروشیمی در غرب کشور، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مجوز دولت،مشارکت در احداث پروژه آمونیاك و اوره را پذیرفت.

استقبال مردم کرمانشاه از طرح مذکور با توجه به سطح درآمد پایین در این شهر و خرید سهام از سوي آنان حاکی از علاقمندي آن ها به توسعه صنعت در شهر کرمانشاه و قدردانی از تلاش و زحمات کسانی بود که سال ها جهت احداث پتروشیمی در این شهر تلاش نمودند .

فعالیت هاي اجرایی پروژه با توجه به تامین منابع مالی پس از پذیره نویسی آغاز گردید.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسئولیت اجرایی پروژه را تا مرحله را ه اندازي و بهر ه برداري به عهده گرفت و جهت داشتن حضوري فعال در این شرکت، 38.5% از سهام شرکت را خریداري نمود.

در حال حاضر شركت صنايع پتروشيمي كرمانشاه به عنوان نخستين شركت خصوصي توليد كننده اوره و آمونياك در ايران به شكل سهامي عام در حال فعاليت است و سهام آن در تابلوي اصلي بازار بورس و اوراق بهادار ايران با نماد كرماشا عرضه مي گردد.

همچنين سهامداران داراي مالكيت بيش از 1% سهام شركت، در پايان سال هاي مالي منتهي به 1392/12/29 و 1396/12/29 به شرح جدول زير مي‌باشد:

 

نام سهامدار

1396/06/31

1396/12/29

تعداد سهام

درصد سهام

تعداد سهام

درصد سهام

شركت سرمايه گذاري نفت وگاز پارسيان

1.490.132.748 42.22    

شركت گروه سرمايه گذاري ايرانيان

765.683.587

21.70

   
شركت سرمايه‌گذاري هامون سپاهان

148.001.578

4.19

   

شركت مديريت توسعه پتروشيمي

125.172.000

3.55

   

شركت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

41.845.801

18.1

   
  شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان   20.653.124    0.59    

ساير شركت هاي حقوقي

129.801.157

3.68

   

اشخاص حقيقي

804.232.535

22.79

   

سهامداران نامشخص

3.677.470

0.10

   

جمع

3.529.200.000

100