مرکز پژوهش و نوآوری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه، در سال 1401 به عنوان یک واحد مستقل و با اهدافی همچون حرکت در مسیر توسعه، تلاش مستمر به منظور رفع موانع و تنگناهای تولید و بومی سازی تجهیزات و فناوری های روز دنیا فعالیت خود را آغاز نمود.

این مهم با تکیه بر توان علمی و تجربی کارکنان شرکت و بهره گیری از تخصص مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی و نیز ارتباط نزدیک تر با شرکت های دانش بنیان داخلی میسر خواهد گردید.