عنوان مناقصه :آگهي شناسايي پيمانكار طراحي، ساخت و نصب سيستم De-dusting
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :دنیای اقتصاد و باختر
  تاريخ انتشار :1394/07/06
  آخرين مهلت :1394/07/20
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :• با توجه به احداث دو خط جديد بارگيري فله اي و جامبو در واحد بارگيري پتروشيمي كرمانشاه ، نياز به طراحي و ساخت ونصب يك سيستم De-dusting جديد جهت رفع الودگيها و غبارهاي اوره در محل بارگيري مي باشد كه با توجه به عدم امكان استفاده از سيستم De-dusting فعلي ، لازم است كه بصورت مجزا در نظر گرفته شود. در اجراي پروژه فوق پيمانكار موظف به طراحي و ساخت ونصب يك سيستم De-dusting به صورت مجزا جهت خطوط بارگيري فله اي و جامبو مي باشد كه اين شامل موارد ذيل مي باشد: 1.طراحي و نصب سيستم غبارگير پالس جت 2.تهيه و نصب فن مكنده اصلي 3.تهيه و نصب روتاري ولو جهت جمع آوري پودر اوره جمع شده 4.تهيه و نصب فن دمنده همراه با هيتر 5.طراحي و ساخت ظرف جمع آوري پودر اوره 6.تهيه و نصب تابلو و سيستم هاي كنترلي مربوطه. 7.اجراي عمليات عايقكاري خطوط De-dusting جهت دريافت اطلاعات با شماره ٠٨٣٣١٢٧٢٩٢١-٠٨٣٣١٢٧٢٩٣٩ واحد مهندسي عمومي تماس حاصل فرماييد.

<< بازگشت به ليست مناقصات