نیتروژن مایع

معرفی محصول:

نیتروژن سیالی بی رنگ، بی بو و احتراق ناپذیر میباشد که در حالت آزاد بسیار بی اثر بوده و در حالت مایع به شدت سرد می باشد. حجمی مشخص از نیتروژن مایع، تقریباً 700 برابر فشرده تر از گاز نیتروژن در شرایط طبیعی می باشد.


مشخصات کیفی:


کاربردها:

این گاز در تولید بسیاري از ترکیبات شیمیایی از قبیل آمونیاك، اسید نیتریک، سیانیدها و غیره نقش دارد و از جمله کاربردهاي آن عبارتند از:

 • جایگزین گاز و بخار جهت اطفاء انفجارها و آتش سوزيها
 • پاکسازي و سرمایش رآکتورها و تانکرها
 • کاربرد در صنایع غذایی مانند انجماد عمیق
 • سایش برودتی مواد پلاستیکی
 • تولید فیبرهاي مصنوعی
 • میعان حلالها
 • انجماد خاك جهت تخته کوبی تونلهاي زیرزمینی
 • بازیابی ترکیبات آلی فرار از مخلوط ضایعات گازي
 • جراحی برودتی
 • تولید مواد نیمه رسانا
 • خنک سازي بتن

اطلاعات ایمنی (MSDS):


شرایط فروش:

·         بسته بندی:

این محصول به صورت فله و از طریق بارگیری در مخازن مخصوص قابل انجام است.

·         فروش داخلی:

جهت کسب اطلاعات بیشتر و درخواست خرید با واحد فروش تماس بگیرید.